DUYURULAR
 
KAYSEM 2016 5-7 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
29.4.2016
     
 

KAYSEM 2016 -İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

KAYSEM 10’un teması BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ VE İL YÖNETİMİNİN YENİ YÜZÜ olarak belirlenmiştir. 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde Perşembe ve Cuma günü ; toplam 2 günde sabah ve öğleden sonra oturumları olmak üzere,  birbiriyle bağlantılı 4 tematik oturum ve toplantılar sonucunda öne çıkan konu başlıklarının katılımcılarla paylaşımı öngörülmektedir.

Resmi Site: http://www.kaysem10.deu.edu.tr/

OTURUMLARIN TEMEL KONULARI

  •  6360 sayılı Kanun ile "il yönetimine" ve "büyükşehir yönetimine" getirilen idari - yapısal değişiklikler kapsamında yeni sorumluluk alanları, siyasi - idari yaklaşımlar, “dağlık alanlar, ormanlar, meralar, madenler, ören yerleri, doğal kaynaklar vb”,
  •  6360 Sayılı Kanun ile  "tarım ve hayvancılık” konusunda  büyükşehirlere yüklenen yeni görev, yetki ve sorumluluklar ile haklara ilişkin durum analizleri, siyasi - idari yaklaşımlar,
  •  Afet Yönetimi kapsamında, merkez-yerel yönetim ilişkileri, illerin iklim risk haritalarıyla ilgili örnek çalışmalar, kırsal ve kentsel dönüşümler, su ayak izi, karbon ayak izi, insan kaynakları yönetimi,  kıyı-sınır kentleri,  güvenlik ve insan hakları sorunu, toplumsal cinsiyete duyarlı afet yönetimi,
  • Yerelde personel yönetiminde sorun alanları analizi, denetim olgusu, siyasi-idari yaklaşımlar, yerel ombudsman.