DUYURULAR
 
Kamu Yatırımlarının İzlenmesi Çalışması
1.3.2017
     
 

Başbakanlık Teşkilatını düzenleyen 3056 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Devlet Teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek prensipleri tespit etmek, Hükumet programı ve kalkınma planları ile yıllık programın uygulanmasını takip etmek görevi Başbakanlığa verilmiştir.

Bu kapsamda; 26.05.2016 tarihinde yayımlanan 2016/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Reformların Koordinasyonu ve Yatırımların İzlenmesi Kurulunca tüm kamu yatırımlarından proje tutarı veya ihale bedeli 100 milyon TL ve üzeri olan yatırımların takibi yapılacaktır.

Söz konusu yatırımlara ilişkin güncel bilgiler aşağıdaki bağlantıda yer alan formata uygun olarak Görevli Personel Listesiyle beraber 30 Haziran 2016 tarihine kadar igb@basbakanlik.gov.tr adresine gönderilecektir. Ayrıca yatırımlara ilişkin bu bilgilerin her ayın son günü mesai bitimine kadar güncellenmesi gerekmektedir.