DUYURULAR
 
e-Devlet Mart Ayı Değerlendirme Toplantısı
7.3.2017
     
 

e-Devlet Alanında Müsteşar Yardımcıları Düzeyinde Mart Ayı Değerlendirme Toplantısı

e-Devlet çalışmalarına ilişkin koordinasyon ve izleme faaliyetlerine yönelik kurumlar arası bilgi paylaşımlarında bulunmak ve 65. Hükumetin 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer alan 30 nolu “e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması” ve 31 nolu “e-Devlet Kapısı’nın etkin kullanımının sağlanması” eylemlerinin hayata geçirilmesi, etkin ve verimli sunulması amacıyla kamu kurumları arasında e-Devlet alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmak için Kurumların ilgili Müsteşar yardımcıları ve Bilgi İşlem Daire Başkanları düzeyinde 18 Ocak 2016 tarihinde yapılan toplantıda eylemlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla üç ayda bir Müsteşar Yardımcıları düzeyinde ayda bir ise Daire Başkanları düzeyinde değerlendirme toplantılarının yapılması kararlaştırılmıştı.

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması amacıyla kamu kurumları arasında e-Devlet alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmaya yönelik UDHB Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY başkanlığında 14 Mart 2017 günü 09:30 – 12:30 saatleri arasında Başkent Öğretmenevi’nde 65. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı Kapsamında, Kamu Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Sunulması Amacıyla Kamu Kurumları Arasında e-Devlet Alanında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımını Arttırmaya Yönelik Müsteşar Yardımcıları Düzeyinde Değerlendirme Toplantısı yapılacaktır.

Toplantı Tarihi: 14 Mart 2017 Salı
Toplantı Adresi: Başkent Öğretmenevi Beşevler-ANKARA
Toplantı Programı

  • 09:30 – 10:00 Açılış Konuşması/Galip ZEREY UDHB Müsteşar Yardımcısı
  • Kahvaltı ikramı

  • 10:00 – 11:00 UDHB – Haberleşme Genel Müdürlüğü Sunumu
  • 11:00 – 12:30 Değerlendirme
  • 12:30 Kapanış