HABERLER
 
YENİ YATIRIM REFORM PAKETİ
13.6.2016

 


Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak bir paketi önümüzdeki günlerde meclis gündemine getireceklerini söyledi.  "Türkiye'de yatırımın ve üretimin önünün açılmasına katkı sağlayacak, doğrudan yabancı yatırımcıların karşılaştığı konularda kapsamlı düzenleme yapılacak" 

Hazırlanan reform paketi ile yatırımcının maliyetini azaltacak düzenlemeler yapılak, vergi konusu dahil çeşitli düzenlemeler olacak. Bu kapsamda, Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu'nda yatırımcının maliyetini azaltacak önemli düzenlemeler yapılacak.
"Bu alanda yapacağımız en önemli düzenlemelerden bir tanesi sözleşmelerde sadece bir nüsha üzerinden damga vergisi ve noter harcı alınacaktır. Şu andaki uygulamaya göre sözleşmelerin tüm nüshalarından hem damga vergisi hem noter harcı alınmaktadır. Düzenlemeyle sadece bir nüsha üzerinden maliyet yatırımcıya ya da iş alemine yansıtılacaktır. Diğerlerindeki uygulama ortadan kaldırılacaktır." 

- İptal edilen ihalelerde karar damga vergisi iade edilecek

Belli tutarı ihtiva eden her nevi senet sözleşme ve kağıtların değiştirilmesi halinde yalnızca artan tutar üzerinden harç istenecek.Azami tutar üzerinden vergi alınan sözleşmelerde sadece bedelin artırılmasına ilişkin rakam üzerinden damga vergisi tahsil edilecek. 

Sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan cezai şartların aynı kağıtta olması halinde damga vergisi alınmayacak.

"Kamu ihalelerinde ihalenin iptal edilmesi halinde ödenen ihale karar damga vergisi iade edilecektir. Sigorta sözleşmelerine tanınmış bulunan damga vergisi kapsamına diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri de dahil edilecektir. Bir kağıt üzerinde birden fazla adi ve garanti taahhüdü bulunması halinde sadece bir kefil ve garantörden damga vergisi alınacaktır.

Tersaneler tarafından gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası yenileme dönüşümüyle bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden, söz konusu kağıtlara ilişkin işlemlerin harçtan istisna edilmesi sağlanacaktır. Yüksek ve orta yüksek teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden ve söz konusu kağıtlara ilişkin işlemlerin harçtan istisna edilmesi sağlanacaktır.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak, yurt dışına yerleşik şirketlerin satın alınması ve bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmet alımına ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi yapılan işlemlere harç istisnası sağlanacaktır."

- Arazilere emlak vergisi muafiyeti sağlanacak

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılar ile bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtların damga vergisinden, söz konusu kağıtlara ilişkin işlemlerin harçtan istisna edilmesi sağlanacak.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara bina harcı istisnası ve imarla ilgili harçlara ilişkin istisna ile 5 yıl süreyle emlak vergisinden istisna getirilecek.

Yatırımlar için iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen arazilere Yatırım Teşvik Belgesi süresince emlak vergisi muafiyeti sağlanacak. Yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla yapılan işlemlerin harçlardan düzenlenen kağıtların da damga vergisinden istisna edilecek.

Şirket kuruluş ve şube açma izinlerine ve şirketlerin kapatılmasının önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve azaltılmasına ilişkin düzenlemeler de yapılacak.

Şirketlerin kuruluş aşamasındaki defter tasdik işlemlerinden bundan sonra harç alınmayacak.
 "Tacirlerin veya şirketlerin kurucularının imzalarını gösteren sirkülerlerin noter yerine ticaret sicilinde yapabilmelerine imkan sağlanacak. Bu hem parasal tasarruf sağlayacak hem de zaman kazandıracak. Şirketlerin tür değişikleriyle tasfiye süreçleri kolaylaştırılacak."

Türkiye'nin iş yapma kolaylığı açısından 189 ülke arasında 55'inci sırada olduğuna dikkati çeken Başbakan Yardımcımız, bu sıranın daha da yukarılara taşınması gerektiğini söyledi. 
Şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan gereksiz bürokratik formaliteler bertaraf edilecek.Şirket kuruluş maliyetleri azaltılarak kuruluşun daha kısa sürede ve az maliyetle yapılmasının sağlanacak.

Yabancıya Turkuaz kart uygulaması 

Yabancılara Türkiye'de süresiz çalışma sağlayan Turkuaz Kart verilecek.

"Özellikle yabancıların Türkiye'deki çalışmalarına ilişkin şartlar iyileştirilmekte, esneklik sağlayıcı düzenlemeler hayata geçirilecektir. Bugüne kadar farklı bakanlıklar tarafından verilen uluslararası çalışma izinleri artık bundan sonra tek bakanlık tarafından koordine edilecek ve yürütülecek... Nitelikli yabancılara ülkemizde süresiz çalışma sağlayan Turkuaz Kart verilecek ve bu uygulama başlatılacak" 

Söz konusu uygulamanın Türkiye'deki vatandaşların iş imkanını kısıtlamayacak.

Suriyelelere çalışma izni verilecek 

Türkiye'de iş piyasasında, ihtiyaç duyulan alanlarda başta Suriyeliler olmak üzere mültecilerin çalışabilmesi yönünde düzenleme yapılacak.  "Genelde Suriyeliler özelde benzeri mülteciler için Türkiye'de özellikle iş piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda iş gücü açığını karşılamak amacıyla ve o hedefle Suriyelilere yönelik olarak daha kolay çalışma izni verilmesinin önü açılmaktadır. Türkiye'ye giriş yasağı olanların dışında ayrıca kamu güvenliği ve düzeni açısından sakıncalı kişilerin çalışma izinlerinin iptal edilmesi hususu yasal statüye kavuşturulmaktadır"

Faizsiz finans sistemi önündeki engeller kaldırılacak 

İslam ülkelerinden sermaye akışını hızlandırmak ve iş dünyasını rahatlatacak bazı düzenlemeler de yapılacak. Bu kapsamda faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaştırılmasının önündeki tüm engelleri kaldırılacak.