HABERLER
 
BÜROKRASİ VE KIRTASİYECİLİĞİN AZALTILMASI
21.2.2017

 


     1.   Kamu Hizmetlerinde Yetki Devri ve İşlemlerin Basitleştirilmesi Projesi

Başlangıç: 2008 Ocak   Bitiş: 2009 Temmuz

Sonuç:

Merkezi ve yerel tüm kamu kurumları tarafından sunulan hizmetlerde bürokratik işlem ve süreçlerin azaltılarak vatandaşlarımıza layık olduğu kamu hizmetlerinin en kısa sürede verilmesi amaçlanmıştır. 31.07.2009 tarihli Resmi Gazetede Proje kapsamında;

-         Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayımlanmış,

-         Bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde 171 Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.


Proje Sonucunda;

-         421 Belge başvurulardan kaldırılmış,

-         72 hizmette yetki devri gerçekleştirilmiştir.

-         215 belgede Noter Onayı kaldırılmıştır.


      2.      Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesi Projesi

Başlangıç: 2010 Ocak  Bitiş: 2013 Aralık

Sonuç:

Üniversitelere ve yurtlara kayıt başvurularında istenen belgelerin azaltılması sağlanmıştır.

Proje kapsamında 167 adet Kurum Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

376 Belge başvurulardan kaldırılmıştır.


3.      Belediye Hizmetlerinin Basitleştirilmesi Projesi

Başlangıç: 2011 Ocak  Bitiş: 2012 Haziran

Sonuç:

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Belediyelerde etkin bir şekilde uygulanması sağlanmıştır.

Proje kapsamında 10 yönetmelikte değişiklik yapılmış, 1 yeni yönetmelik ve 2 tebliğ yayımlanmıştır.

Proje sonucunda;

95 Belge başvurulardan kaldırılmıştır.


      4.      Bürokrasinin ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Planı

Başlangıç: 2014  Aralık  Bitiş: 2019 Yılında bitmesi öngörülüyor

Sonuç:

15.12.2014 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakanın talimatı, 23.03.2015 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilerek Bakanlıklardan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından tekliflerin alınması ile oluşturulmuştur.

Şubat 2017 itibariyle proje kapsamında;

-        22 fiziki iyileştirme (gereksiz belgelerin kaldırılması, noter onayının kaldırılması vb.)

-        88 elektronik ortamda iyileştirme (hizmetin elektronik ortama taşınması, mobil bilgilendirme vb.)

-        10 yetki devri yapılmıştır. 


      5.      Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi

Başlangıç: 2016 Ekim  Bitiş: 2016 Kasım

Sonuç:

Başbakanlık Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) kamu kurumlarının sundukları hizmetlere ilişkin envanter kayıtlarında mevzuat dayanağı olmaksızın başvurularda istendiği tespit edilen belgelerin kaldırılması, kaldırılması mümkün olmayanlar için mevzuat dayanağı oluşturulmasının sağlanması amacıyla başlatılmıştır.

Proje 102 Kurum ve Kuruluşta, Toplam 11.239 belge kaydı üzerinden yürütülmüştür.

Proje sonucunda kurumlar tarafından;

- 2.177 Belgenin başvurulardan kaldırıldığı,

7.606 Belge için mevzuat dayanağı oluşturulacağı

bildirilmiştir. Ancak çalışma sonucunda kurumlarda 1.456 belge üzerinde işlem yapılmamıştır.

 

 6.      Mevzuatta Yer Alan ve Gereksiz Addedilen Belgelerin Kaldırılması Projesi

Başlangıç:  2016 Aralık   Bitiş: 2017 Mart

Sonuç:

 “Teamülen İstenen Belgeler Projesi”nin tamamlanmasından sonra, mevzuatta yer alan gereksiz belgelerin kaldırılması amacıyla başlatılmıştır.

Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda tüm kurumlarda istenen belgelerin kısa vadede en az %10’unun kaldırılması hedeflenmiştir.

Proje Sonucunda;

- 8 kurumda 57 Belge kaldırılmıştır.


 7.      Yatırımlarda Bürokrasinin Azaltılması

Başlangıç: 2015 Aralık Bitiş: Devam ediyor.

Sonuç:

Başkanlığımızca yürütülen bürokrasinin azaltılması projelerindeki yer alan iyileştirmelerin yatırım ortamı ile ilgili olanları ayrı bir paket olarak bu çalışmada toplanmıştır. Bu Paket Yatırımların İzlenmesi ve Reformların Koordinasyonu Kurulu tarafından da takip edilmektedir. Çalışma kapsamında 14 kuruma ait 73 öneri bulunmaktadır. Önerilerin gerçekleşme durumları takip edilmektedir. Bugün itibarıyla 17 tanesi tamamlanmıştır.


       8.      Kamu Yönetiminde Görev ve Yetki Çakışmaları

Başlangıç: 2017 Şubat   Bitiş: Devam ediyor

Sonuç:

Kurumlar arası görev ve yetki çakışmalarına ilişkin 16/2/2017 tarihinde kurumların görüşleri sorulmuş ve 24 Şubat 2017 tarihine kadar süre verilmiştir. Gelen görüşler doğrultusunda çalışmalar yürütülecektir.

 

Bürokrasinin azaltılması kapsamında yapılan bütün çalışmaların sonucunda;

-        2 Yönetmelik ve 2 Tebliğ yayımlanmış,

-        348 Yönetmelikte değişiklik yapılmış,

-        3148 belge başvurulardan kaldırılmış,

-        İstenilen 7606 belge için mevzuat dayanağı oluşturulacağı bildirilmiş,

-        215 belgede noter onayı kaldırılmış,

-        82 hizmette yetki devri yapılmış,

-        88 hizmet elektronik ortama taşınmıştır.