HABERLER
 
KAMU YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI 2017
19.2.2017

 


Avrupa Birliği ile OECD’nin ortak girişimi SIGMA tarafından, ilki 2015 yılında gerçekleştirilen ve AB İlerleme Raporuna da katkı sağlayan “Kamu Yönetimi Gözden Geçirme Çalışması” 2017 yılı için tekrar gerçekleştirilmektedir.

Çalışma çerçevesindeki 6 alandan 4'ü Başbakanlığın koordinasyonunda bulunmaktadır. 

- kamu yönetimi reformunun stratejik çerçevesi, 

- politika geliştirme ve koordinasyon, 

- hesap verebilirlik ve 

- hizmet sunumu 

alanlarına ilişkin yöneltilen sorular Başkanlığımız koordinesinde SIGMA tarafından oluşturulan PAR.IS veritabanı aracılığıyla cevaplandırılacaktır.

Genel koordinatörlüğünün AB Bakanlığı tarafından yapılacağı çalışmada Maliye Bakanlığı (Kamu Mali Yönetimi), Sayıştay Başkanlığı (Dış Denetim) ve Devlet Personel Başkanlığı (İnsan Kaynakları Yönetimi) anket sorularının cevaplanması sürecinde yer alacaktır.


Çalışmada yer alan SIGMA ekibi: 

Kaido Paabusk: - Ülke koordinatörü  - Hizmet sunumu (HS) 

Peter Vagi - Kamu yönetimi reformuna yönelik stratejik çerçeve (KYRSÇ) - Politika geliştirme ve koordinasyon (PGK) 

Wojciech Zielinski - Kamu hizmeti ve İnsan Kaynakları Yönetimi (KHİKY) - Hesap verebilirlik (HV) 

Alastair Swarbrick - Kamu Mali Yönetimi (Kamu Harcama Yönetimi-KHY, Kamu İç Mali KontrolKİMK, Dış Denetim-EA) 

Daniel Ivarsson - Kamu Alımları (KA)