KURUMSAL
 
VİZYON - MİSYON - İLKELERİMİZ
   
 
VİZYONUMUZ;

Türk Kamu yönetiminin; bilgi çağı toplumunun ihtiyaçlarını karşılayacak etkili, verimli ve örnek alınan bir yapıya kavuşturulmasıdır.

MİSYONUMUZ;

Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, vatandaş hayatının kolaylaştırılması, idari yüklerin kaldırılması yoluyla vatandaş memnuniyetinin temin edilmesi, ulusal refahın ve ülkemiz rekabet gücünün artırılmasının sağlanmasıdır.İLKELERİMİZ;
  • Adalet ve eşitlik anlayışıyla hareket etmek,
  • Tarafsız olmak,
  • Şeffaf ve hesap verebilir olmak,
  • Açık ve katılımcı olmak İşbirliğine açık olmak,
  • Ölçülü ve öngörülebilir olmak,
  • Etkin ve etkili olmak,
  • Sorunlara duyarlı, vatandaş odaklı olmak,
  • Mahremiyete saygı duymak,
  • Uzmanlık ve liyakat esaslı olmak,

     
 
Görev Yaptığı Dönem  :   -
Mevcut Görev Yeri      :
Önceki Görev Yeri      :