KÜTÜPHANE
 
MAKALELER
     
 
Uğur KARAGÖZ - [2017]
Etkili Kamu Yönetiminde Dijital Karar Mekanizmaları
İdarecinin Sesi

Nazmi KÜÇÜKYAĞCI - [2017]
Göç ve Göçlerin Türk Kamu Örgütlenmesine Etkisi
Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildirileri

Nazmi KÜÇÜKYAĞCI - [2017]
Bir Politika Transferi Örneği Olarak Türkiye’de Etik Yapılanma
Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu Bildirileri

Uğur KARAGÖZ - [2017]
Türkiye'de e-Devlet Çalışmaları Yavaş mı İlerliyor?
İdarecinin Sesi

Nuri DİLEKCİ - [2016]
Farklı Kamu Yönetimi Örneklerinde Politika Analizi Deneyimleri
Yasama Dergisi

Uğur KARAGÖZ - Emrah TOPÇU - [2016]
Elektronik Kamu Bilgi Yönetimi Sistemi
İdarecinin Sesi

Uğur KARAGÖZ - [2016]
Dijital Dönüşüm ve Türkiye
İdarecinin Sesi

Akın AK - [2015]
Türk Kamu Yönetiminde Açık Yönetim İlkesi ve Açık Yönetim Ortaklığı
İdarecinin Sesi

Yunus Emre İLKORKOR - [2014]
Kamu Hizmetlerinde Etkinliği Sağlama
İdarecinin Sesi Dergisi

Aslan AVŞARBEY - [2014]
Avrupa'da Kamu Yönetimi Reform Eğilimleri
İdarecinin Sesi Dergisi

123