KÜTÜPHANE
 
TEZLER
     
 
Nazmi KÜÇÜKYAĞCI - [2012]
Geçmişten Günümüze Türk Yargı Sistemi ve Yargı Bürokrasisi
Başbakanlık Uzmanlık Tezi

Volkan KUYUMCU - [2010]
Türkiye'de İdari Usul Çalışmaları ve Sorunlar
Başbakanlık Uzmanları Derneği Web Sitesi

Akın AK - [2010]
Türk Kamu Yönetiminde Yetki Devri ve Karşılaşılan Sorunlar
Başbakanlık Uzmanlık Tezi

Fatih AYDIN - [2001]
Türk Pozitif Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisi
Başbakanlık Uzmanları Derneği Web Sitesi