KÜTÜPHANE
 
KİTAPLAR
     
 
T.C. Başbakanlık - [2011]
Özel Öğretim Kurumlarının Ruhsatlandırılması ve Açılması İşlemlerinde Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

T.C. Başbakanlık - [2006]
Trafik Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinde Yeniden Yapılanma
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

T.C. Başbakanlık - [2005]
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlükleri İle Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca Sağlık Karnesi Verilmesinde Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

T.C. Başbakanlık - [2005]
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 8 Türkiye''de Yönetimlerarası Mali Ilişkiler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

T.C. Başbakanlık - [2005]
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 9 Sosyal Güvenlik Reformu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

T.C. Başbakanlık - [2004]
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 3 Mahalli İdareler Kanun Tasarıları
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

T.C. Başbakanlık - [2004]
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 4 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

T.C. Başbakanlık - [2004]
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 5 Sayıştay Kanunu Taslağı
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

T.C. Başbakanlık - [2004]
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 6 Dernekler ve Vakıflar Kanun Tasarısı
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

T.C. Başbakanlık - [2004]
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 7 Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

123