KÜTÜPHANE
 
RAPOR / ARAŞTIRMA
     
 
Emrah TOPÇU - [2018]
Kuvvetler Ayrılığı Temelinde Devlet Teşkilat Yapısı
İGB

Ümit Erdem BAYIR - [2016]
Kamu Örgütlenmesindeki Değişim ve Dönüşüm
İGB Raporları

Uğur KARAGÖZ - [2016]
Yikob Görev Ve Hizmetlerine İlişkin Standartların Belirlenmesine İlişkin Değerlendirme Raporu
İGB Raporları

Nazmi KÜÇÜKYAĞCI - [2015]
Çevirmenlik Raporu
İGB Raporları

Nazmi KÜÇÜKYAĞCI - [2015]
Bakanlık Sistemleri Araştırma Raporu
İdareyi Geliştirme Başkanlığı

Nazmi KÜÇÜKYAĞCI, Mesut BABUR - [2014]
Kamu Kurumlarının Hizmetleriyle İlgili Yönetim Bölgeleri Araştırma Raporu
İGB

Nazmi KÜÇÜKYAĞCI - [2014]
Engellilerin Oy Kullanma Sorunu
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Raporları

Nazmi KÜÇÜKYAĞCI - Burcu AVCI - [2011]
Türkiye'de Çevirmenlik Mesleği
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

Nazmi KÜÇÜKYAĞCI - [2011]
Esnaf ve Sanatkarlar Araştırma Raporu
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

T.C. Başbakanlık - [2011]
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Hazırlanan Düzenleyici Etki Analizi Raporu
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

123