KÜTÜPHANE
 
PROJELER
     
 
T.C. Başbakanlık - [2008]
2008 Yılı Kamu Kesiminde Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Proje Yarışması
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları

T.C. Başbakanlık - [2006]
Başbakanlıkta Avrupa Birliği Ortak Değerlendirme Çerçevesinin Uygulanması Projesi
İdareyi Geliştirme Başkanlığı Yayınları